Artikkel

Halvmaratontrening: Guide til en optimal halvmaratonplan

Halvmaratontrening: Guide til en optimal halvmaratonplan

Kim Petersen Av Kim Petersen

      

Halvmaraton har blitt den mest populære distansen for mosjonister. Men hvordan skal du trene til en god halvmaraton? En halvmaraton hvor du løper raskere enn noensinne, og samtidig har overskudd nok til å ville løpe en til- hvertfall i ditt eget hodet?

Les denne halvmaratonguiden, hvor du får mitt bud på hvordan du kommer til å sette ny personlig rekort i ditt neste halvmaratonløp. Guiden inneholder selvfølgelig en 12 ukers halvmaratonplan.

  

Varighet av din halvmaratontrening

Din trening opp til et halvmaraton bør vare et sted mellom 8-16 uker. Hvis du trener mindre enn 8 uker rekker du ikke å bygge opp formen nok, og hvis du begynner tidligere enn 16 uker innen løpet risikerer du å miste motivasjonen og gleden underveis. De vil si at hvis det er mere enn 16 uker til du skal løpe halvmaraton, så er det en god ide med noen delmål underveis i treningen.

Et godt delmål på veien mot en god halvmaraton vil typisk være en rask 5 eller 10 kilometer. Legg opp et godt treningsprogram frem mot en av disse distansene - og først etter du har gjennomført delmålet kan du begynne på treningen mot halvmaraton.

Er det f.eks. 24 uker til hovedmålen, kan du prøve å finne en god 5 eller 10 kilometer som ligger ca 8-12 uker frem i tiden. Da vil du ha 12-16 uker til halvmaratontreningen etterpå.

    


    

Oppbygning av trening til halvmaraton

For å få mest mulig ut av halvmaratontreningen, og unngå skader, bør du bygge opp treningen sakte men sikkert over hele perioden. Fagfolk kaller denne oppbygningen for periodiersing - jeg kaller den for simpel sund fornuft.

Når du bygger opp halvmaratontreningen skal det gjøres etter 4 grunnleggende treningsprinsipper;

1) Spesifisering: Du blir god til dét du trener.

2) Variasjon: Forskjellige treningsstimuli øker formen markant.

3) Individualitet: Fokusér på de treningsmetodene som gjør deg god.

4) Progresjon: Treningen utvikles i takt med at du blir i bedre form.

Ved å bruke en bestemt treningsmetode kan vi lage et treningsprogram til halvmaraton som inneholder alle de 4 grunnleggende prinsippene.

Det finnes mange forskjellige treningsmetoder eller treningsfilosofier. Og den ene er ikke nødvendigvis bedre enn den andre. Men den filosofien jeg har valgt å bruke kalles for "traktfilosofien". Den vet jeg at fungerer godt for alle løpere uansett nivå og distanse - fra eliteløpere til mosjonister til førstegangs halvmaratonløpere.
     

Forstå traktfilosofien på 1 minutt

Du vet at løp handler om å kunne løpe en gitt distanse - i dette tilfelle 21,097km. Hvis du skal sette ny personlig rekord må du løpe distansen så raskt som mulig. Det betyr at det er 2 komponenter som du må jobbe med: Fart og utholdenhet.

- Har du fart men ingen utholdenhet, vil du mest sannsynlig starte for hardt og gå "død" underveis.

- Har du utholdenhet men ikke tempo vil du kunne holde samme fart gjennom hele løpet - men ikke en høy fart..

Løper du for å gjennomføre et halvmaraton er det selvsagt ikke noe problem, men hvis du gjerne vil ha en god tid så blir du nødt til å inkludere fart i treningen.   

     

De 2 typer trening

For å imøtekomme kravet om både fart og utholdenhet trenger vi to typer trening. Treninger som er basert på fart og intensitet, og treninger som fokuserer på utholdenhet og varighet. Vi kan visualisere disse to punktene ved se på en trakt, hvor de to punktene sitter på hver sin side av trakten.

En trening med fart kan f.ek.s være 6 x 400m <1½min pause>, og en utholdenhetstrening kan f.eks. være 18km rolig løp.

Men det er et lite problem. Ingen av de to onvernevnte treningene er spesielt spesifikke i forhold til målsetningen om et raskt halvmaraton. Derfor vil vi gjern ha lenger varighet på intervallene, og høyere fart på de lengre løpeturene.

To mere spesifikke treninger kan være; 4-5 x 2000m <2min pause>, og 18km moderat løp. Med denne typen treninger smetler ytterpunktene sammen, og vi beveger oss ned gjennom trakten.

    

Den veldig spesifikke treningen som sluttmål

Til sist så er det meningen at de to punktene skal gå sammen i munnen av trakten. Her blir teningen ekstremt spesifikk.

To veldig spesifikke treninger kan være; 3 x 5km <3min pause>, og 15km i planlagt halvmaratonfart.

Legg merke til at vi ved å følge metoden har bruk 3 av 4 av de grunnleggende prinsippene.

Treningen blir mere og mere spesifikk, det blir vanskeligere og vanskeligere underveis - altså er det en progresjon. Til sisit skaper vi også variasjon ved å inkludere både fartsbasert trening, og utholdenhenstrening.

   


           

Spesifikk Trening: Bruk 15 2/3 Reglen

Bruk denne regelen til å avgjøre om din trening er spesifikk. Regelen sier at farten i din trening skal være +/- 15 sekunder pr.km fra din planlagte halvmaratonfart, og var minst 2/4 av den fulle distansen. 2/3 av en halvmaraton er ca. 13,8km.

Så hvis din målsetning er et halvmaraton på 1t45min, vil en spesifikk trening være 15km 4:45-5:15min pr. km. Hvis du bruker pulsmåler, og ikke har et spesifikt mål, vil du typisk kunne løpe et halvmaraton 20-30 slag under makspuls. En spesifikk trening vil for deg være 15km @ 20-30 slag under makspuls. 

Bruker du hverken pulsklokke eller gpsklokke, så er det andre muligheter du kan bruke. Her kan du f.eks. bruke "snakketesten". Du vil normalt kunne løpe et halvmaraton ved en intensitet hvor du fortsatt kan snakke, men egentlig helst vil la være. I dette tilfellet er en spesifik trening 15km i en fart hvor du kan si hele setninger, men det er litt slitsomt.

   


    

De 3 hovedfasene i et halvmaraton treingsprogram

1. fase – som er de to ytterpunkter.

2. fase – hvor vi beveger oss ned gjennom trakten

3. fase – som er nær utløpet av trakten

Hvilke treninger og hvilken intensitet som skal løpes lærer du selvfølgelig i resten av artikkelen. Varigheten av de tre fasene avhenger av varigheten på ditt treningsprogram.
  

Periodeinddeling

     

De første tre tall gjelder hhv. fase 1, 2 og 3, det sidste tallet er nedtrapping.

Dvs. 2 / 6 / 4 / 1 for et 13 ukers program betyr; 2 ukers introfase, 6 ukers oppbygningsfase, 4 ukers spesifikk trening, 1 ukes nedtrapping.

    

Finn din optimale fart

For å få maksimalt ut av treningen, og unngå dumme skader, er det viktig at du finner farten som er riktig for deg i din trening. Du kan kontrolere intensiteten på mange forskjellige måter. Når du bruker traktfilosofien bør du benytte din målsetning til å styre intensiteten.

La oss si at din målsetning er å løpe et halvmaraton på under 1t45min - svarende til cirka 5:00min pr. km. Nå planlegger vi treningen rundt denne tiden

De 5:00min pr. km blir enkelt sakt utløpet i trakten. All treninge som er raskere enn 5:00 blir vårt farfundament, mens trening som er saktere enn 5:00 blir utholdenhetsfundamentet.

Vi jobber innefor en prosentintervall av 80-120% av vår målsetning. Dermed blir 80% ytterpunket i forhold til utholdenhetstrening, og 120% ytterpunktet i forhld til fartstrening. All trening som er saktere enn 80% kalles restitusjonstrening, og all trening som er raskere enn 120% er desidert sprint eller bakketrening.

   

Beregning av treningsfart

Før jeg kommer med en liten formel til å regne ut din treningsfar, vil jeg definere noen forkortelser/betegnelser som vil bli brukt videre i artikkelen.

HMP = HalvMarathonPace, dvs. den farten/pacen  som du forventer å kunne løpe halvmaraton i. 

RP = RacePace, dvs. den fart/pacen som du gjerne vil løpe en gitt distanse i, f.eks. gerne vil løbe en given distance 5km, 10km. eller halvmaraton. 

@ = Når jeg f.eks. skriver "5 x 2000m @ 102,5 % av HMP" så betyr det at du skal løpe 5 x 2000m. i 102,5% av din halvmaratonfart 

<"" min pause> = Når jeg f.eks. skriver "10-15 x 400m @ 115 av HMP <1min pause>", så betyr det at du skal løpe 10-15 x 400m. i 115% av din halvmaratonfart, hvor du etter hver intervall (dvs. etter hver 400m.) skal holde 1min pause før du løper den neste 400m.-intervallen. 

     

Du kan laste ned denne Race Pace Calculator i Excel af Peter Tran, hvor du kan regne ut din treningsfart. 

       

De forskjellige tempoen kommer til å se slik ut for vår 1t45min halvmaratonløper.

   

Treningstempo

   


     

Bestem treningstider etter nåværende forma

Begynner du treningen i en form som er lagt fra din målsetning så er det lett å trene for hardt. I dette tillfelle bør du trene ut fra din nåværende form. Det er en god ide å bruke de første 4-6 ukene i et treningsprogram til å trene mere etter nåværende form enn etter målsetningen. Når du beveger deg inn i siste fase av treningsprogrammet bør du uten problemer kunne tilrettelegge treninge helt etter målsetningen du har satt deg.
     

La oss ta et eksempel;

Når du begynner på et treningsprogram så er formen dårlign, du har nettopp hold 3 måneders åause pga. en skade. Du kan løpe en halvmaraton på rundt 2 timer, men håper på at du etter 16 uker god og stabil trening kan løpe rundt 1t40min.

Hvis du begynner trneingen etter denne tiden vil du føle at mange av treningene er for harde. Treningsfarten er helt enkelt for høy i forhld til din nåværende form.

Tren etter puls eller følelse til å begynne med. Du bør løpe etter følelsen eller pulsen helt til formen har blitt bedre.

En tredje mulighet er å løpe etter en "fiktiv" målsetning som er nærmere 2 timer f.eks. mellom 1t50min-1t55min. I stedet for å trene etter 5:00min pr.km, trener du etter 5:12min pr.km som tilsvarer 1t50min. Da burde farten på dine treninger passe bedre med formen du er i.

Nå som vi forstår oppbygningen av et treningsprogram til halvmaraton, somt hvordan du finner den optimale intensiteten, skal vi se på de konkrete treningsmetodene.    

    


   

Treningsmetoder i de 3 fasene

Et grunnelement i din halvmaratontrening er naturligvis de treningsmetondene du skal benytte for å stå på startstreken med stjerner i beina. Når du har funnet metodene du vil benytte deg av underveis i treningen skal de settes sammen til et helt treningsprogram.

Det finnes et hav av forskjellige treningsmetoder du kan bruke i treningen; fartlek, intervaller, bakkeløp, progressiv løp, lane kontinuerlige treningsturer, osv. Det er uendelige muligheter, og den største utfordringen er derfor å strukturere halvmaratonprogrammet så metodene supplerer hverandre best mulig.

Når du bruker traktfilosofien får du en helt fast ramme for hvordan de forskjellige treningene bør ligge i forhold til hverandre.

I de neste avsnittete får du mine forslag til treninger i de forskjellige trinnene, men du kan naturligvis også lage dine egne varianter innenfor traktfilosofiens rammer. Det er bare viktig at variantene ligner de eksemplene du ser under, hvis du ønsker å følge traktfilosofien.

      


   

1. Fase – Introfasen

Målet med introfaser er å bygge et godt og solidt fundament for den videre treningen mot halvmaraton. Du skal bygge et fartsfundament og et utholdenhetsfundament.

Introfasen varer typisk mellom 2-4 uker avhening av treningsprogrammet. Hvis du allerede er i god fom behøver du stort sett ikke noen introfase. Hvis du derimot er på vei tlbake fra en lengre "off" periode, bør du sette av opp til 6 uker til denne fasen.

Treningen i introfasen består først og fremst av lette til moderate treningsturer med en varighet på 30-60 minutter. Målet med disse turene er å bygge opp utholdenhetsfundamentet. Du bør derfor ligge under 90% av HMP på disse treningsturene. Bygg opp varigheten underveis så du kommer opp på 60min i siste del av introfasen.

For å bygge opp fartsfundamentet bør du ha en ukentlig trening med fart. Denne treningen kan f.eks. være farlek, korte intervaller eller stigningsløp over 15-30 sekunder.

Det er er viktigt at du ikke presser deg selv 100% på disse treningene. Løp alltid men litt overskudd, så du unngår dumme skader i introfasen.

Antall kilometer du løper bør til slutt i introfasen være på et nivå hvor du løper rundt 2/3 til 3/4 av din maksimale ukentlige treningsmengde. Hvis du regner med å komme opp på maks 40km i uken, bør du slutte introfasen med en uke på mellom 25-30km.

  

Fase 1

       


   

2. Fase – Oppbygningsfasen

OPpbygningsfasen er nok den aller viktigste av de tre fasene. Det er i denne fasen du begynner med den mere intensive treningen, samtidig med at du legger på flere kilometer.

Du bør bruke mellom 4-8 uker i denne fasen, hvilket betyr at denne fasen bør være den lengste av de tre fasene i ditt treningsprogram. Du skulle gjerne ende denne fasen med å løpe ca. 95% av ditt maksimale ukentlige kilometere.

I oppbygningsfasen skal du for alvor tbegynne å bygge videre på dine to fundamenter - fart og utholdenhet. Du bør løpe en ukentlig trening med fokus på fart, og en med fokus på utholdenhet. En god rettesnor er at det skal gå 4 dager mellom de to harde treningene.  

    

Rettningslinjer for treninger

Ettersom at langt de fleste løper mellom 3-5 gange i uka kommer det her en oversikt over hvordan du bør løpe de resterende treingene i denne perioden.l

- 3 x trening: Løp den tredje treningen som en tur på 40min i valgfritt tempo men ikke høyere enn 95 % af HMP

- 4 x trening. Løp en 40min moderat tur ved 85-90 % av HMP, og én restitusjonstur under 80% av HMP

- 5 x trening. Løp en 50min moderat tur ved 85-90 % av HMP, og to restitusjonsturer under 80% av HMP

Jeg anbefaler normalt at varighet på restitusjonsløp på mellom 40-50min. Løp maksimalt 15% av din halvmaratontrening over din planlagte halvmaratonfart.

Med en samlet treningsmengde på 40km i uka kan du maksimalt løpe 6km i en fart som er høyere enn halvmaratontempo. De resterende 85% i din trening bør ligge under HMP. Ved å løpe 85% av all trening under hMP vil du mindske risikoen for skader, og du vil samtidig restituere bedre mellom treninger.   

     

Din fartstrening

Din fartstrening kan bestå av mellomlange intervaller fra 400-1000m, bakkeintervaller, fartlek, eller en kort tempotur på 3-6km. Farten i denne treningen skal ligge mellom 105-115% av HMP.

I begynnelsen av fasen vil du kunne løpe noen korte raske intervaller f.eks. 10 x 400m @ 115 % av HMP. I slutten av fasen bør intervallene derimot være lengre, og dermed også litt saktere 5 x 1000m @ 107,5-110 % av HMP.

Husk st vi jobber oss ned i trakten, og derfor bør trneingen bli mere spesifikk i forhold til målsetningen.

   

Bakketrening er ekstremt effektivt

Du finner sjeldent et treningsprogram for en eliteløper som ikke inneholder bakketrening i en eller annen form. Og det er av den helt simplte grund at bakketrening gir resultater.

Så hvorfor ikke inkludere bakkeintervaller i halvmaratontreningen?

Bakketreninge belaster benene anderledes en vanlig intervalltrening. Du aktiverer flere muskelfibre, og dermed oppnår en større treningseffekt på benmuskulaturen. Samtidig vil du oppnå samme effekt på kretsløper som ved vanlige intervaller, men belastningen på benene er mindre. Dette reduserer skadesrisikoen. Men du skal være forsiktig med og ikke jogge for raskt nedover, da det belaster benene.

Lengden og brattheten på bakken er avgjørende for hvilken effekt bakketreningen har på kroppen din. Generelt kan vi si at jo lengre bakke, jo større effekt på kretsløper. Jo kortere og brattere bakke, jo større effekt på din muskulatur.

Når du er i gang med bakketrneingen i denne fasen er det viktig at du går all-in for å få maksimal effekt av trenininge. Min anbefaling vil være å bruke bakkeintervaller en gang hver tredje til fjerde uke.

    

Fase 2 - tempo

    

Din utholdenhetstrening

Din utholdenhetstrening kan være en lengre tur på 60-90min i lett til moderat fart, halvmaraton intervaller eller en lag progressiv tur. Tempoer bør ligge mellom 85-100% av HMP - altså beveger vi oss inn mot sentrum av "utholdenhetssiden."

En viktig trening i denne fasen er den lange kontinuerlige treningsturen. Er du ikke vant til å løpe lage treningsturer kan du bygge deg opp til å løpe langt ved å forlenge treningstiden med 10 minutter hver andre uke. På denne måten vil du kunne gå fra 60 minutters lett løp til 90 minutter løp, og fra 40 minutters moderat løp til 70 minutters løp på minimum 6 uker.

Når du har kommet opp på 90min lett løp/ 70 min moderat løp kan du bli på dette nivået inntil fase 3.- hvis oppbgyningsfasen varer lengre enn de 6 ukene.

    

Supplér med halvmaraton intervaller

Du kan også velge å supplere den kontinuerlige treningsturen med 2-5km intervaller til halvmaraton ved 95-100% av HMP. Målet med disse intervallene er å forbedre kroppen på intensiv spesifikk trening i den siste fasen.

Det er en god ide å løpe disse intervallene et par ganger i løpet av oppbygningsfasen. Når du løper så nærme ditt planlagte halvmaratontemp i forholdsvis lang tid får du også en god indikasjon på om du er på den rette vei. Dette gir en selvtillitsboost!

Er formen som den bør være, burde du kunne gjennomføre intervallene i HMP, eller veldig nærme HMP.

Fase 2 - utholdenhet

    


   

3. Fase – Den spesifikke fasen

Etter de to første treningsfasene hvor du trener for å kunne trene, så skal du nå fokusere 100% på å trene etter målet du har satt deg. Har du trent godt i oppbygningsfasen vil du mærke at den spesifikke treningen blir en naturlig forlengelse av den treningen du allerede har lagt bak deg.

I den spesifikke fasen jobber du med lengre intervaller og tempoturer, og farten på de kontinuerlige lange turene blir høyere. Denne treningsfasen kan ta mellom 2 og 6 uker. Det er i denne fasen at du kommer opp på maks kilometerantall i treningen.

Da treninge i den spesifikke fasen er hard, bør du høyst ha 6 uker på dette nivået, ellers vil du bryte ned kroppen. Farten på dine viktigste treninger bør ligge innenfor 95-105% av HMP. Men, det er enkelte untagelser fra regelen som jeg vil forklare i neste avsnitt.

Akkuratt som i oppbygningsfasen har du i den spesifikke fasen to harde treninger. Nøklen til suksess i denne fasen er at du løper kvalitetstreningene på friske ben, så du ka holde den farten du har planlagt.

En trening mellom 97,5-105% av HMP(tempo, og en trening mellom 95-102,5% av HMP (utholdenhet).

   

Din spesifikke utholdenhetstrening

Den absolutt viktigste treningen i den spesifikke fasen er den kontinuerlige spesifikke løpeturen. Ved å trene akkuratt rundt planlagt HMP over mere enn 2/3 av den planlagte distansen, trener du kroppen og ikke minst hjenrer til å løpe lenge i planlagt halvmaratonfart.

Målet er at farten på selve dagen (for konkurransen) skal føles lett, helt til du kommer over 15km. Derfor flytter vi distansen hvor du må kjempe for å holde farten opp til 1/3 av distansen eller mindre.

Da den modertate løpeturen er hard for kroppen anbefaler jeg at løper den slags trening høyst 3 ganger i løpet av den spesifikke fasen. I forbindelse med den moderate treningsturen kan du også trene væske og energiinntak.

   

Variér den lange løpeturen- Slik gjør du

For å variere langturen, kan du benytte deg av lange halvmaraton intervaller, eller en lang progrssiv tur. Begge løpes i HMP eller litt under. Selvom de begge er harde trninger vil du oppdage at det er mere overkommelig enn den kontinuerlige moderate turen.

Målet med de to treningene er å få kvalitet, uten å føle seg 100% i det røde feltet. På intervallene får pauser, hvor du kan hente deg inn til den neste. Og ved progrssivt løp er det kun en mindre prosentdel av turen som kommer til å være i ditt ønskede HMP.

   

Den lette kontiuerlige turen er lik aktiv restitusjon

Den siste spesifikke utholdenhetstreningen er en lett kontinuerlig tur på opp til 25km. Farten bør være under 90% av HMP

…men vent litt, det er jo ikke spesifikt i forhold til 15 2/3 reglen? Nei, du har helt rett!

Men det er alikevell en god forklaring på hvorfor denne treningen har en plass her. Den lette kontinuerlige løpeturen fungerer nemlig som en slags restitusjonstrening. Varigheten av treningen gjør samtidig at du får mere ut av treningen enn bare aktiv restitusjon. Du og ikke minst beina dine blir vant til å løpe over lang tid.

Det betyr at du vil oppleve en halvmaraon som "kort", og dermed en mindre mental utfordring. Løp den lange lette turen hver andre eller tredje uke i den spesifikke treningsfaen.

   

Fase 3 - utholdenhet

    

Din spesifikke fartstrening

Den intensive treningen i denne perioden kan bestå av tempoturer (opp til 10km), lange intervaller mellom 1000-300m, mellomlange intervaller (400-1000m, fartlet, eller desidert bakkesprinter.

Tempoturen er en intensiv og hardere variant av den spesifikke kontinuerlige turen, og bør derfor kun gjennomføres 1-2 ganger i løpet av den spesifikke treningsfasen.  Har du mulighet til å løpe et mosjonløp eller to i den spesifikke treningen, kan du la de telle som en tempotur.

Varier tempoturen med lengre intervaller eller en farlet. Pausen på de lange intervallene, og joggepausen mellom rykkene i fartleken skal høyst være halvdelen av selve intervallen.

Grunner er naturligvis at det handler om å stimulere halvmaratonfarten, og ikke om å løpe så raskt som mulig. Er du for frisk når løper 105% av HMP, så skal du forkorte pausen fremfor å sette hastigheten opp i denne fasen.

For å holde treningseffekten på alle muskelfibrene kan du supplere de tre nevnte treningene med korta raske intervaller, eller bakkespring. Ved bakkespring får du spesielt aktivert alle muskelfibrene i musklene. Erstatt tempoturen eller de lange intervallene med bakkespringer en gang hver tredje uke i denne fasen.

   

Fase 3 - tempo

    

I denne perioden kan det være en god ide å jobbe med fleksibel trening, hvis det er mulig, da du som hovedregel alltid skal være klar på de to hardere dagene. Er du uopplag en dag hvor det står intervaller på programmen. bør du flytte treningen og hellere løpe en restitusjonstur, og spare intervallene til en senere dag den uken hvor kroppen er frisk.

    


     

4. Fase - Nedtrappingsfasen

Du trenger 1 ukes nedtrapping for å stå helt klar på startstreken.

Den siste uken bør du naturligvis redusere treningsmengden med rund 50-75% i forhold til dit maks. Reduser antallet ganger du er vant til å trene med 1. På denne måten bevarer du treningsrytmen kroppen er vant til.

Vitenskapelige studier viser dessuten at du bør bibeholde intensiteten i treningen for å få maksimal effekt av nedtrappingen. Hovedpoenger er at du løper noen intensive intervaller - uden at det blir alt for hardt!

Og hvordan gjør du det?

Det  gjør du ved å løpe med overskudd i intervalltreningen. Min anbefaling er å løpe intervaller mellom 300-500m omtrent halvmaratontempo, eller litt høyere med en god pause imellom. Der du normalt løper 6 x 500m @ 115 % av HMP, kan du i denne uke løpe samme intervallengde, men “kun” ved 100-102,5 % av HMP.

Målet er å oppnå full aktivering av kretsløpet, muskler og nervesystemet, ikke å oppnå en treningseffekt.

       


         

12 ukers halvmaratonprogram

Alle treninger i programmer er satt inn fra eksemplene i skjemaene som er gjennomgått i artikkelen. Du kan med fordel bruke de 12 ukene som en skabelon, og skifte ut noen av treningen i programmet med dine egne eller noen andre fra skjemaene.
 
Det er viktig at du løper din siste harde treningstur 2-3 uker før ditt halvmaraton

Halvmarathon program

        

   

Til slutt er det kun dette å si, god treningslyst! :)

     

      

Mere inspirasjon?

Finn flere artikler i vårt inspirasjonsunivers her:

Inspirasjon og artikler

 • Test: De beste sportsbhene 2021 - 8 gode sportsbh’er til løpetreningen

  Synes du også at det kan være vanskelig å finne en god sportsbh? Da finner du otte gode alternativer i denne artikkelen.


 • Flowlife Flowtank - Tren stabiliteten og styrken samtidig!

  Les om det revolusjonerende og innovative treningsutstyret Flowlife Flowtank, og finn øvelser som du kan bruke til å komme i gang med å trene styrken, stabiliteten og balansen.


 • De 10 beste ankel- og korte strømper til løp

  Vi har samlet de beste ankelsokkene og korte løpestrømper i en oversiktelig liste. Se mere her!

 • TEST: Saucony Freedom 4 - Elitemellomsåle i en dagligdagsløpesko!

  Saucony Freedom 4 en suveren dagligdagsløpesko. Les hvorfor her.