Persondatapolitikk

 

1. GENERELT

1.1.    Dette er Løpeshop.no’s persondatapolitikk. Her beskriver vi hvordan vi hos Løpeshop.no ApS samler inn, oppbevarer og behandler opplysninger om deg.

1.2.    Persondatapolitikken er gjeldende både for alle de personopplysingene vi innsamler via vår webside www.loepeshop.no, som for de opplysningene du oppgir til Løpeshop.no når du besøker vår hjemmeside eller kontakter oss f.eks. per mail eller chat.

1.3.    RunningXpert Group ApS (omtales også som ”vi”) er dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver er Rolf Mørkøre Andersen. 

 

Henvendelse vedr. persondata rettes til:


RunningXpert Group ApS
Gammel Sellingvej 1
8370 Hadsten

Tlf.: 21 99 97 33
Mail.: kundeservice@loepeshop.no

 

2. FORMÅL MED INNSAMLING OG JURIDISK HJEMMEL TIL DETTE

2.1.    Vi innsamler personopplysninger når du besøker www.loepeshop.no (omtales også som ”hjemmesiden”) og ytterligere opplysninger når du gjennomfører et kjøp eller oppretter en kundekonto. Vi samler også inn personopplysninger når du kontakter oss per mail eller chat.

 

2.2.    Ved besøk på www.loepeshop.no innsamler vi data om din adferd og din bruk av hjemmesiden. Det er informasjoner som f.eks. hvilke sider på www.loepeshop.no du har besøkt, hvor lenge du har besøkt dem, søkeord du har benyttet, demografiske forhold osv. Dessuten innsamler vi teknisk informasjon om f.eks. nettlesertype, styresystem, skjermoppløsning osv.

2.2.1.  Formålet med innsamlingen er å samle data for å kunne optimere brukeropplevelsen, men også for å kunne foreta personlig og målrettet markedsføring via Google og sosiale medier, som f.eks. Facebook og Instagram. Dessuten er noen opplysninger relevante for å kunne utnytte alle hjemmesidens funksjoner fullt ut.

2.2.2.  Rettsgrunnlaget for innsamlingen er EU’s Persondatalov §6 stk. 3

 

2.3.    Ved opprettelse av kundekonto registreres i første omgang utelukkende fornavn, etternavn og e-mailadresse. Ved opprettelse av kundekonto tilmeldes man Løpeshop.no’s nyhetsmail.

2.3.1.  

Formålet med innsamlingen er å gjøre det lettere for kunden å gjøre et kjøp, for gi kunden mulighet til å utnytte funksjoner som ”ønskeliste”, ”ordreoversikt”, ”min garderobe” m.m., samt for å sende kunden nyhets- og tilbudsmails.

Dessuten er formålet å optimere og målrette innholdet på hjemmesiden og i nyhetsmailene.

2.3.2.  Rettsgrunnlaget for innsamlingen er EU’s Persondatalov §6 stk. 1

 

3. MOTTAGERE AV PERSONDATA

3.1.    Navn, adresse, e-mail, telefonnummer og ordrenummer er persondata som videregis til den transportøren som står for leveringen av din ordre.

3.2.    

Vi overlater persondata til eksterne samarbeidspartnere. Disse samarbeidspartnerne er databehandlere, og behandler data på vegne av dataansvarlig, som er RunningXpert Group ApS. Disse databehandlerne behandler data under fortrolighet og etter ordre fra Løpeshop.no og skal under ingen omstendigheter benytte data til annet formål enn det som er gitt av Løpeshop.no.

Først og fremst overlates data til tekniske samarbeidspartnere som forestår drift, utvikling og hosting av servere og hjemmeside.

I tillegg overlates data til samarbeidspartnere i forbindelse med utsendelse av nyhets- og tilbudsmails, personalisering av hjemmesidens innhold, markedsføring herunder retargeting, samt til kommunikasjon via mail- og chatsystem.

Bl.a. følgende samarbeidspartnere behandler data på vegne av Løpeshop.no • Wannafind.dk A/S (hosting)
 • Heyloyalty (e-mail markedsføring)
 • Zendesk (mail og chat kommunikasjo)
 • Altapay/Valitor (PSP/betalingsgateway)
 • Consignor (pakkelabels)
 • Tric Solutions (hjemmeside utvikling og vedlikehold
 • Viabill (kreditbetaling)
 • Bring (transportør)
 • Facebook
 • Google (statistikk/analyse)
 • JCD (ERP utvikling og vedlikehold
 • OMD (online markedsføring)
 • Clerk (personalisering av innhold på hjemmeside)

 

4. DINE RETTIGHETER

4.1.    Dataansvarlig

4.1.1.  Som nevnt i avsnitt 1.3 er RunningXpert Group ApS dataansvarlig

 

4.2.    Innsikt

4.2.1.  

Ønsker du å vite hvorvidt vi behandler opplysninger om deg, så kan du til enhver tid spørre om dette på mailadressen angitt i avsnitt 1.3.

I fall vi oppbevarer opplysninger om deg, så kan du få opplyst hvilke opplysninger det dreier seg om, formålet med dette, mottagere av opplysningene, samt opplysninger om hvor disse stammer fra.

4.2.2.  

Din innsiktsforespørsel skal besvares innenfor 4 uker i lettfattelig og overskuelig format.

Vær oppmerksom på at du kan bli bedt om å dokumentere at du rent faktisk er den personen som du utgir deg for å være for å få utlevert informasjonene.

 

4.3.    Beriktigelse

4.3.1.  Finner du at noen opplysninger er uriktige eller villedende, eller på lignende måte er behandlet i strid med reglene, vil Løpeshop.no naturligvis slette eller beriktige opplysningene på din anmodning. På samme måte vil vi underrette eventuelle tredjemannsbehandlere om å beriktige eller slette disse opplysningene såfremt det ikke er umulig eller uforholdsmessig vanskelig.

4.3.2.  En del opplysninger angitt i forbindelse med opprettelse av kundekonto kan du selv endre eller slette ved å logge inn på din konto på www.loepeshop.no

 

4.4.    Tilbakekalle samtykke

4.4.1.  

Du kan tilbakekalle samtykke til registrering. Det vil typisk være samtykke gitt i forbindelse med mottagelse av nyhets- og tilbudsmails eller data innsamlet i forbindelse med din opprettelse av kundekonto. Tilbakekallelse av samtykke til nyhets- og tilbudsmails kan alltid gjøres via et link i de utsendte mailene, eller ved henvendelse på de i stykke 1.3 anførte kontaktopplysningene.

Tilbakekallelse av samtykke til opplysninger innsamlet i forbindelse med opprettelse av kundekonto, f.eks. opplysninger om kjønn, bursdag, løpenivå, skostørrelse og klesstørrelse, kan gjøres ved henvendelse på de i stykke 1.3 anførte kontaktopplysninger.

 

4.5.    Retten til sletting

4.5.1.  

I visse tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger såfremt du ønsker det. Det gjelder i tilfeller hvor vi ikke har rettsgrunnlag for å fortsette behandlingen av dine personopplysninger etter at du har tilbakekalt ditt samtykke.

Du kan ikke alltid forlange at opplysningene blir slettet, da vi kan ha lovhjemmel for å fortsette registreringen, f.eks. for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde, eller for å overholde loven i forhold til bokføring.

 

4.6.    Retten til dataportabilitet

4.6.1.  

Retten til dataportabilitet betyr med andre ord at du har rett til kontroll over egne data.

Du kan ved henvendelse får utlevert data i maskinlesbart format, og du har rett til å viderebringe disse til en annen dataansvarlig.

 

4.7.    Retten til innsigelse

4.7.1.  Du har til enhver tid rett til å gjøre innsigelser mot vår behandling av dine personopplysninger med henblikk på direkte markedsføring, herunder den profileringen som foretas for å kunne målrette vår direkte markedsføring, da denne behandling foretas på bakgrunn av våre legitime interesser anført i punkt 2.2 og 2.3.

 

4.8.    Retten til å klage

4.8.1.  Du har til enhver tid rett til å klage over Løpeshop.no’s behandling av dine persondata til Datatilsynet. Dette gjøres ved henvendelse til:

Datatilsynet Tollbugata 3

0152 Oslo

Telefon: 22 39 69 00 Mailadresse: postkasse@datatilsynet.no

 

5. SLETTING AV PERSONDATA

5.1.    Opplysninger innsamlet i forbindelse med din tilmelding til vårt nyhets- og tilbudsmails slettes såfremt du trekker ditt samtykke tilbake og vi ikke har annen hjemmel til fortsatt behandling av dine data.

5.2.    Opplysninger innsamlet ved ordreavgivelse, herunder navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og oversikt over bestilte varer oppbevares i minimum 5 år.

5.3.    Opplysninger innsamlet via Google om din adferd på / ved bruk av www.loepeshop.no slettes automatisk etter 50 måneder.

5.4.    Opplysninger innsamlet i forbindelse med din opprettelse av kundekonto oppbevares i løpende år + 3 år etter siste aktivitet på kontoen.

 

6. SIKKERHET

6.1.    Vi har gjennomført passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger mot at personopplysninger hendelig eller ulovlig tilintetgjøres, tapes, endres eller forringes, samt mot at de kommer til uvedkommendes kjennskap eller misbrukes.

6.2.    Kun medarbeidere som har et reelt behov for å få adgang til dine personopplysninger for å utføre sitt arbeid har adgang til disse.

 

7. ENDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

7.1.    Løpeshop.no er til enhver tid berettiget til å foreta endringer i persondatapolitikken. Du vil alltid kunne gå til siste oppdaterte versjon av persondatapolitikken via vårt kundeservicesenter på www.loepeshop.no/kundeservicesenter

7.2.    Endringer i persondatapolitikken vil dessuten bli meddelt i våre nyhetsmails.

 

8. VERSJON

8.1.    Dette er versjon 1 av Løpeshop.no’s persondatapolitikk datert d. 23. mai 2018